Camada A. (04/09/16):  CH Robin de La Murada & Luc-Pal Spanish Rose 

Camada B. (18/10/17):   Boncasta Ironman at Magic Blond & Yoem Southerm.

Camada C. (20/08/18):   Boncasta Ironman At Magic Blond & Anhuí Herr Stephanitz.

Camada D. (04/04/19):   Magic Blond Gven Party & Luc-Pal Spanish Rose.

Camada E. (08/04/19):   Boncasta Ironman at Magic Blond & Yoem Southerm.

Camada F. (14/09/19):   Magic Blond Gven Party & Magic Blond Atenea.